Hoofddoelen

Vijf hoofddoelen voor een briljant resultaat.

  1. Leg een digitale verzameling teksten aan gebaseerd op parallelle corpora uit de nationale publieke sector (rekening houdend met wat al bestaat); controleer deze bronnen op kwaliteit en geef ze een beoordeling op betrouwbaarheid en interoperabiliteit, rekening houdend met legale aspecten en standaards.

  2. Maak een overzicht van nationale en regionale financieringsbronnen, inclusief Regionale Fondsen en Structuurfondsen.

  3. Ga door met het LT Nieuws Observatorium dat werd gestart in het  LT COMPASS project.

  4. Bevorder samenwerking tussen alle betrokken partijen door gerichte dialoogsessies.

  5. Werk aan een Roadmap gericht op toekomstige behoeften om de kwaliteit van het automatic vertalen te verbeteren en zorg te dragen voor een brede dekking van het aantal talen binnen de Digitale Single Market. Het einddoel te voorzien in een duurzaam LT Observe platform voor aanbieders en gebruikers van taalbronnen (ten behoeve van het automatisch vertalen), met daarin ook informatie over nationale en regionale financieringsbronnen voor dit doel.