U wilt het laatste nieuws?

En nog meer!

LTO heeft de mogelijkheden onderzocht om gebruik te maken van ESIF (European Structural and Investment Funds) voor project-ideeën op het gebied van de taaltechnologie. Kijk naar onze speciale website voor de mogelijkheden per land, vaak in combinatie met regionale “smart specialisations”. Doe een stap en ontdek nieuwe manieren om uw project gefinancierd te krijgen.

Charrette “Optimising knowledge and practice for operational language resources”

Charrette Paris

 

Het LT Observatory project stelt zich ten doel om een toekomstvisie te ontwikkelen op de verschillende soorten technologieën, toepassingsomgevingen en toepassingen die zich in de komende 2 tot 5 jaar zullen gaan ontwikkelen op het terrein van de digitale taalbronnen (Language Resources, afgekort LR) en automatisch vertalen (Machine Translation, afgekort MT).

Op de onlangs op 22 september in Parijs georganiseerde charrette (intensieve thematische workshop) met de titel “Optimising knowledge and practice for operational language resources” lag de nadruk op het bevorderen van de dialoog tussen de deelnemers over de volgende onderwerpen:

  • Best practice standaards voor het managen van LR (het vinden, creëren, delen, evalueren, gebruiken en verrijken er van)
  • Gereedschappen om de best practice te ondersteunen, en om snel de beschikbare hoeveelheid LR en de dekking van EU-talenparen te vergroten.

De discussie strekte zich ook uit tot standaards voor LR metadata waarbij voor toekomstige MT-toepassingen wellicht ook behoefte bestaat aan informatie over tekstuele dimensies zoals semantiek, domein, retorische en stilistische eigenschappen. Dit gaat veel verder dan de huidige formele criteria zoals type file etc., en loopt vooruit op rijke, op inhoud gebaseerde metadata criteria die beter (en automatisch) tot steun zijn bij de selectie van LR die aan de juiste kwaliteitsvereisten voldoen.

De charrette, die georganiseerd werd in Parijs samen met ELDA/ELRA,telde 19 deelnemers met verschillende profielen op het gebied van MT en LR, afkomstig van onderzoeksinstellingen, bedrijven en overheden.

Dialogue Day ter gelegenheid van de 5e Language Technology Industry Summit op 17 en 18 mei 2016

lt-innovate lti-summit programme

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar heeft LT-Innovate, Europa’s associatie voor de taaltechnologie-industrie, op 17 en 18 mei in Brussel de “LT Industry Summit” georganiseerd. Deze Summit is het jaarlijkse ontmoetingspunt voor de taaltechnologie-industrie, zijn klanten en gebruikers, onderzoekspartners en beleidsmakers.

Dit jaar omvatte het programma best-practice presentaties door aanbieders en gebruikers van taaltechnologie, presentaties van nieuwe oplossingen en technologieën, behoeftenanalyses en onderzoeksresultaten.

Profiterend van de aanwezigheid van de belangrijkste spelers in de regio werd de tweede Dialogue Day  van het LT Observatory project georganiseerd, met als thema “Language  Infrastructures and Language Resources: Pulling the Pieces of the Jigsaw Together”.

De presentaties zijn te vinden op http://www.lt-innovate.org/lti-summit/programme, en een samenvatting op Storify: https://storify.com/LTInnovate/lt-innovate-summit

Dialoogsessie over taalbronnen (Brussel 25/26 juni 2015)

De eerste LTO dialoogsessie met de titel “Taalbronnen – fundamenten voor de Multilinguale Digitale Single Market” vond plaats in Brussel op 25 juni 2015, ter gelegenheid van de LT Innovate Summit. Vooraanstaande keynote speakers markeerden de plenaire ochtendsessie, gevolgd door sprekers van de CEF van de EC.  

Samenvatting van de workshop 

In drie sessies bespraken vertegenwoordigers van industrie, research en overheidsadministraties vraag en aanbod van taalbronnen, de beschikbaarheid en de toegankelijkheid, gevolgd door een derde sessie gewijd aan de vraag hoe deze met elkaar te verenigen en hoe het gat te dichten veroorzaakt door ontbrekende taalbronnen. Al vroeg in de discussie werd duidelijk dat de definitie van ‘bruikbaarheid’ van taalbronnen cruciaal afhankelijk is van het doel waarvoor deze bronnen gebruikt worden. Waar bestaande datacollecties zoals META-SHARE, ELRA of de CLARIN VLO een beduidende bijdrage hebben geleverd aan het bijeenbrengen van taalbronnen verschilt hun bruikbaarheid al naargelang de gebruiker. Industriële gebruikers geven er vaak de voorkeur aan hun eigen netwerk gecombineerd met de bronnen van hun afnemers. Nieuwe bronnen zoals Wikipedia translate kunnen zich ontwikkelen tot toekomstige bronnen gebaseerd op crowd-sourcing. Opus en Babelnet zijn andere open access taalbronnen, net als het Acquis Communautaire van de EU. 

Meer informatie 

 Foto’s op FLICKR  

Eerste dialoogsessie (Wenen, 8/9/10 juli 2015)

It was held on the occasion of the 20th European Symposium on Languages for Special Purposes (Vienna) in the Centre for Translation Studies (Zentrum für Translationswissenschaft) of the University of Vienna, Austria.

Doel: Het krijgen van input van technologie-experts over best practices bij het bouwen, verzamelen, managen en distribueren van terminologieën voor praktische toepassingen in automatische vertaalscenarios in Europa. Het consortium was in het bijzonder geïnteresseerd in het identificeren van de voornaamste punten waar de huidige terminologische dekking van nationale en lokale talen tekortschiet. 

flickr Foto’s op ons FLICKR-kanaal

Tweede dialoogsessie (Brussel, 4 december 2015)

Doel:  Het hoofddoel van deze dialoogsessie was drieledig: (1) het krijgen van feedback van een groep experts over de aard en de kwaliteit van de eerste verzameling taalbronnen bijeengebracht in de LT Observatory catalogus; (2) werken met experts aan het formuleren van de belangrijkste criteria om de catalogus zo bruikbaar mogelijk te maken; (3) exploreren van alternatieve mogelijkheden om de LT-O visie van de catalogus zo goed mogelijk te laten inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

Eerste project review en coordinatievergadering (Luxemburg, 3-4 februari 2016)