Onze resultaten

EU en nationale taalstrategieën en financieringsmogelijkheden

De burgers van de 28 lidstaten van de Europese Unie spreken 24 officiële talen en in het totaal meer dan 60 talen. Dit vertegenwoordigt een rijke culturele erfenis maar tegelijkertijd een gigantische barrière voor effectieve en efficiënte communicatie over lands- of zelfs regiogrenzen heen. Taaltechnologie helpt om de variëteit aan talen te behouden en tegelijkertijd communicatie over taalgrenzen heen te bevorderen, of het nu gaat om e-commerce, e-government, cultuur of educatie. Talen zijn een krachtig instrument end dat maakt ook dat het een enigszins gevoelig onderwerp is. Sommige lidstaten hebben taalstrategieën ontwikkeld, maar slechts een minderheid betrekt ook de taaltechnologie in hun beschouwingen. 

Taalbeleid (meer dan taalstrategie) gaat gewoonlijk over het leren van de taal, bescherming van de (nationale) taal en de status van minderheidstalen. Slechts weinig EU landen hebben een echte taaltechnologiestrategie ontwikkeld. Voorbeelden uit het verleden zijn: Frankrijk met zijn Techno-Langue programma (2002-2006), of Estland met zijn Nationale Programma voor de Estse Taal (2006-2010). 

Als voorbeeld van een EU lidstaat met een taaltechnologiestrategie noemen we Spanje, dat op 20 oktober 2015 zijn “Plan de Impulseo” publiceerde, dat meer dan 90 Meuro uittrok voor de taaltechnologie ten behoeve van de nationale en regionale talen van Spanje. Als zodanig is het op dit moment het best-gefinancierde nationale initiatief op het gebied van de taaltechnologie. Een ander voorbeeld is Ierland met zijn “20 jaar strategie voor de Ierse taal” (2010-2030) dat nadrukkelijk ook taaltechnologie omvat. 

Publieke financieringsmogelijkheden 

 

Catalogus van Taalbronnen

LT Observe biedt een catalogus van geselecteerde taalbronnen die voldoen aan de eisen van professionals op het gebied van het automatisch vertalen, werkzaam in een operationele context. 

Het Taalbronnen Observatorium 

 

De Strategische Research en Innovatie Agenda (SRIA) versie 0.9

De integratie van de onderling verbonden Digitale Single Market moet ook onze talen omvatten: de Digitale Single Market is een multilinguale uitdaging! De schat van de veeltaligheid, een van de culturele hoekstenen van Europa en van wat het betekent om Europeaan te zijn en zich zo te voelen, is ook een van de belangrijkste obstakels voor een waarlijk verbonden Digitale Single Market. Het is het doel van de Europese taaltechnologiegemeenschap, inclusief onderzoekers, ontwikkelaars, vernieuwers en andere betrokkenen, om de technologische faciliteiten te bieden die nodig zijn voor een waarlijk verbonden en geïntegreerde veeltalige Digitale Single Market. 

De Strategische Research en Innovatie Agenda (SRIA) versie 0.9