Welkom op de

De Europese Digital Single Market, een van de hoofddoelen van Europa 2020, is nog steeds gefragmenteerd als gevolg van taalbarrières: Europa is meertalig, de diversiteit van zijn culturele erfgoed biedt kansen, maar vormt ook een belemmering voor e-commerce over landsgrenzen heen, voor sociale communicatie en voor uitwisseling van (culturele) informatie. Talen zonder voldoende technologische ondersteuning zullen gemarginaliseerd worden. Deze barrières moeten overwonnen worden door taaltechnologische oplossingen zoals automatisch vertalen, een noodzaak die ook erkend wordt door de toekomstige Connecting Europe Facility (CEF). Om deze inspanningen te ondersteunen om een digitale interne EU markt te creëren, vrij van taalbarrières, is het noodzakelijk de aanwezige taalbronnen bijeen te brengen, de kwaliteit er van te meten, en de toegang te vergemakkelijken.

U kunt nu  LT Observe, bezoeken, het platform voor praktische informatie over taalbronnen en over het EU beleid binnen voor de Digitale Single Market.