CILJI

Projekt ima pet glavnih ciljev.

  1. Pripraviti repozitorij jezikovnih virov na podlagi vzporednih korpusov besedil javnih uprav v državah članicah (upoštevajoč obstoječe vire); preveriti kakovost teh jezikovnih virov in jih primerjati za največjo možno zanesljivost in interoperabilnost, vključujoč pravna vprašanja in vprašanja standardizacije.

  2. Odkriti možne vire financiranja na nacionalni in regionalni ravni, vključujoč evropske strukturne in investicijske sklade.

  3. Nadaljevati z LT News Observatory, ki se je pričel v projektu LT COMPASS project.

  4. Krepiti sodelovanje med interesnimi skupinami v okviru ciljno usmerjenih dogodkov.

  5. Pripraviti načrt za bodoče potrebe po izboljšanju kakovosti strojnega prevajanja in večjo jezikovno pokritost v okviru večjezičnega enotnega digitalnega trga. Splošni cilj je pripraviti trajnostno storitveno platformo LT Observe za ponudnike in uporabnike jezikovnih virov (na področju strojnega prevajanja), vključujoč možnosti pridobivanja finančnih sredstev na nacionalni in regionalni ravni.