Želite zadnje novice?

In več!

Projekt LT_Observatory preučuje možnosti črpanja sredstev za projekte s področja jezikovnih tehnologij iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Preverite našo spletno stran, namenjeno možnostim pridobivanja financiranja v posameznih državah, ki pogosto vsebujejo regionalno pametno specializacijo. Ukrepajte in najdite nove načine za finančno podporo projektov.

DDelavnica Dialogue Day na petem vrhu industrije jezikovnih tehnologij, 17. in 18. maj 2016

lt-innovate lti-summit programme

LT-Innovate, evropska zveza industrije jezikovnih tehnologij, je že petič zapored organizirala vrh industrije jezikovnih tehnologij (LT Industry Summit), ki je potekal od 17. in 18. maja v Bruslju.
Vrh industrije jezikovnih tehnologij je letno srečanje med predstavniki industrije, njihovih strank, raziskovalnih partnerjev in oblikovalcev politike. 
Letošnji program je obsegal predstavitve dobrih praks dobaviteljev jezikovnih tehnologij in njihovih uporabnikov, predstavitve novih rešitev in tehnologij, potrebe uporabnikov po jezikovnih tehnologijah in rezultate raziskovalnih projektov. 
Dogodku je prisostovala večina pomembnih interesnih skupin, zato ga je projekt LT_Observatory izkoristil za organizacijo svoje druge delavnice, t. i. Dialogue Day. http://www.lt-innovate.org/lti-summit/programme 
Povzetek dogodka lahko najdete na Storify. https://storify.com/LTInnovate/lt-innovate-summit 

Delavnica o jezikovnih virih (Bruselj, 25.-26. junij 2016)

Prva delavnica, ki jo je organiziral projekt LT-Observatory, z naslovom »Jezikovni viri - temelji večjezičnega enotnega digitalnega trga« je bila 25. junija 2015 v Bruslju v okviru vrha LT-Innovate. Ugledni glavni govorniki so orisali problematiko in možnosti jezikovnih virov v dopoldanskem plenarnem srečanju, ki mu je sledila predstavitev Evropske komisije o Instrumentu za povezovanje Evrope.  

Povzetek delavnice 

Predstavniki industrije, javne uprave in raziskovalci so razpravljali o popvraševanju in ponudbi jezikovnih virov, njihovi razpoložljivosti in dostopnosti. Sledila je razprava o usklajevanju obeh strani in zapolnitvi vrzeli manjkajočih jezikovnih virov. V razpravi je hitro postalo jasno, da je za določanje uporabnosti jezikovnega vira potrebno poznati namen uporabe vira. Obstoječi repozitoriji, kot na primer META-SHARE, ELRA ali CLARIN VLE, so opravili izjemno delo na področju zbiranja jezikovnih virov, vendar je njihova uporabnost odvisna od uporabnikov. Uporabniki iz industrije pogosto dajejo prednost svojim virom v kombinaciji z viri, ki jih prejmejo od naročnikov. Novi viri, na primer prevodi Wikipedije, so možni bodoči viri, ki temeljijo na črpanju podatkov iz množic. Prosto dostopni so na primer tudi viri kot so Opus, Babelnet in pravni red Evropske unije.  

Več informacij 

 SLIKE na FLICKR 

Prva ciljno usmerjena delavnica (Dunaj, 8.-10. julij 2015)

Delavnica je potekala v okviru 20. evropskega simpozija o jezikih za posebne namene na Centru za prevodoslovje Univerze na Dunaju.

Cilji delavnice:  s pomočjo strokovnjakov na področju terminologije pridobiti vpogled v dobre prakse zbiranja in priprave terminoloških virov, upravljanja terminoloških jezikovnih virov in priprave terminoloških virov za praktično uporabo pri strojnem prevajanju v Evropi. Projektni konzorcij je predvsem zanimalo, kje so glavne vrzeli v pokritosti jezikov z vidika opremljenosti s terminološlimi jezikovnimi viri. 

flickr Slike na FLICKR

Druga ciljno usmerjena delavnica delavnica (Bruselj, 4. december 2015)

Ta ciljno usmerjena delavnica je imela tri cilje: (1) Pridobiti ključne povratne informacije s strani skupine strokovnjakov o naravi in kakovosti prvega niza jezikovnih virov, zbranih v katalogu opazovalnice jezikovnih virov (LT-Observatory Catalogue); (2) skupaj s strokovnjaki izpopolniti osnovne kriterije, s katerimi bi postal katalog čim bolj uporaben; in (3) najti druge načine, kako razširiti vizijo kataloga projekta LT_Observatory za priložnosti v prihodnjem razvoju tega področja.

Prvi pregledni in koordinacijski sestanek (Luksemburg, 3.-4. februar 2016)