Rezultati

Javno dostopni projektni rezultati

Evropske ali nacionalne jezikovne strategije in možnosti pridobovanja finančnih sredstev

Državljani 28 držav članic Evropske unije govorijo 24 uradnih jezikov, skupaj pa več kot 60 jezikov. To predstavlja bogato kulturno dediščino, hkrati pa tudi velikansko oviro za uspešno in učinkovito čezmejno (ali celo medregionalno) sporazumevanje. Jezikovne tehnologije pripomorejo k ohranjanju jezikovne raznolikosti in hkrati podpirajo medjezično sporazumevanje, bodisi za e-trgovanje, e-upravo, kulturo ali izobraževanje. Jeziki so močno orodje in iz tega razloga predstavljajo nekoliko občutljivo področje. Nekatere države članice so razvile jezikovne strategije, vendar jih veliko ne vključuje jezikovnih tehnologij.

Jezikovne politike, v nasprotju z jezikovnimi strategijami, ponavadi obravnavajo učenje jezikov, varstvo (nacionalnega) jezika in status manjšinskih jezikov. Le redke države članice so razvile ustrezne strategije za jezikovne tehnologije. Pretekli primeri so: Francoski program »Techno-Langue« (2002-2006) in estonski nacionalni program za estonske jezikovne tehnologije (2006-2010).

Države članice z dejanskimi strategijami za jezikovne tehnologije: Španija je 20. oktobra 2015 objavila t.i. »Plan de Impulso«, s katerim je namenila več kot 90 milijonov evrov za jezikovne tehnologije španskih nacionalnih in regionalnih jezikov. To je do sedaj najbolje finančno podprta državna pobuda na področju jezikovnih tehnologij. Naslednji primer je Irska, ki je v svojo 20-letno strategijo za irski jezik od 2010 do 2030 izrecno vključila jezikovne tehnologije.

Možnosti javnega financiranja 

 

Katalog jezikovnih virov

LT-Observe ponuja katalog izbranih jezikovnih virov, ki izpolnjujejo zahteve strokovnjakov strojnega prevajanja v operativnem okviru. 

Opazovalnica jezikovnih virov  

 

Strateška agenda za raziskave in inovacije, verzija 0.9

Integracija povezanega enotnega digitalnega trga mora vključevati jezike, saj je enotni digitalni trg večjezičen izziv! Večjezičnost, ki je eden od kulturnih temeljev Evrope in predstavlja srž evropske identitete, je tudi ena od glavnih ovir za dosego enotnega digitalnega trga. Cilj evropske skupnosti s področja jezikovnih tehnologij - vključujoč raziskovalce, razvijalce, inovatorje in druge ustrezne interesne skupine - je zagotoviti tehnološka sredstva za resnično povezan in celosten večjezični enotni digitalni trg. 

Strateška agenda za raziskave in inovacije, verzija 0.9